دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشاط وشادكامي (فصل دوم) - دانلود رایگاندانلود رایگان این فایل حاوی مطالب زیر است:2-2- مطالعات نظري 2-2-1- مفاهيم نشاط و شادكامي2-2-1-1- خوشي،نشاط و شادكامي2-2-1-2- شادكامي ذهني2-2-1-2-1- شادكامي ذهني بعنوان بنيادي ترينانگيزه

دانلود رایگان این فایل حاوی مطالب زیر است:

2-2- مطالعات نظري

2-2-1- مفاهيم نشاط و شادكامي

2-2-1-1- خوشي،نشاط و شادكامي2-2-1-2- شادكامي ذهني

2-2-1-2-1- شادكامي ذهني بعنوان بنيادي ترينانگيزه انساني

2-2-1-3- تفاوت شادي با نشاط و شادكامي

2-2-1-4- وي‍ژگي هاي افراد با نشاط

2-2-2- نشاط و شادكامي در محيط كار

2-2-2-1- نکاتی راجع به نشاط و شادكامي در محيط کار

2-2-2-2- جريانمردم شاد

2-2-2-3- تفاوتبين نشاط در كار و رضايت شغلي

2-2-2-4- ويژگيهاي كاركنان بانشاط در سازمان

2-2-2-5- آثارشادكامي و نشاط در محيط كار

2-2-2-5-1- ارتباط نشاط و عملكرد

2-2-2-5-2- ارتباط بين نشاط و بهره وري

2-2-2-5-3- ارتباط نشاط و موفقيت شغلي

2-2-2-5-4- رشد اقتصادي

2-2-2-5-5- علاقه به كار

2-2-2-5-6- افزايش سود

2-2-2-5-7- افزايش توليد

2-2-2-5-8- بهبود توانايي تصميم گيري

2-2-2-5-9- افزايش رضايتمشتريان

2-2-2-5-10-كاهشغيبت(غيبتی که بر اثر بيماري می باشد)

2-2-2-5-11- انجام دادن كارها با اشتياقبيشتر

2-2-2-5-12- بهبود ارتباطات

2-2-2-5-13- افزايش تعهد سازماني

2-2-2-5-14- افزايش خلاقيت و نوآوري

‏2-2-2-5-15- تقويت کار تيمی

2-2-3- رويكرد هاي مرتبط با نشاط و شادكامي

2-2-3-1- رويكرد آسيب شناختي

2-2-3-2- رويكرد زيستي و فردي

2-2-3-3- رويكردشناختي(عوامل موثر بر رضايت)

2-3- عوامل موثر بر شادكامي و نشاط

2-3-1- تئوري هاي مرتبط با عوامل موثر برشادكامي و نشاط

2-3-1-1- تئورياقتصادي پيرامون عوامل موثر بر نشاط و شادكامي

2-3-1-2- تئوريهاي روانشناسي راجع به عوامل موثر بر نشاط و شادكامي

2-3-1-2- 1- تئوري نقطه ثابت

2-3-1-2- 2- نظريه مقايسه اجتماعي

2-3-1-2-3- نظريه سطح انطباق

2-3-1-2- 4- نظريه نشاط و خوشبختي واقعي

2-3-1-2- 5- نظريه بسط و ساخت (نشاط، خلاقيت وخود باروري)

2-3-2- عوامل موثر بر شادكامي و نشاط كاركنان

2-3-2-1- عوامل محيطي موثر بر شادكامي ونشاط كاركنان

2-3-2-1-1- عدالت در محيط كار

‏2-3-2-1-2- علاقه به كار

2-3-2-1-3- ساختار سازمان

2-3-2-1-4- سيستم هاي كاري با عملكرد بالا

2-3-2-2- عواملزمينه اي موثر بر شادكامي و نشاط كاركنان

2-3-2-2-1- اثر سن بر شادكامي

2-3-2-2-2- اثر جنسيت بر شادكامي

2-3-2-2-3- اثر سطح تحصيلات بر شادكامي

2-3-2-3- عوامل رواني_ بهداشتي موثر برشادكامي و نشاط كاركنان

2-3-2-3-1- شخصيت

2-3-2-3-2- سلامتي

2-3-2-3-3- وضعيت تاهل

2-3-2-3-4- اعتقادات مذهبي

2-3-2-4- عوامل موثر بر نشاط در محيط كار ازديدگاه قرآن و عترت

2-3-3- موانع نشاط در محيط كار

2-3-3-1- مديران وسرپرستان ناكارآمد

2-3-3-2- وجود افراد با نگرش منفي در سازمانو همكاران

2-3-3-3- ساعات كاري زياد

2-3-3-4- استرسو تحليل رفتگي

2-3-3-5- تعارضدر كار

2-3-3-6-بوروكراسي

‏2-3-4- مدلهاي مرتبط با نشاط در محيط كار

2-3-4-1- مدل سهبخشی برای ايجاد نشاط در محيط کار

2-3-4-1-1- امنيت

2-3-4-1-2- مزايا

2-3-4-1-3- اختيار

2-3-4-2- مدل پرايس - جونز

2-3-4-2-1- مشاركت

2-3-4-2-2- اعتقاد و باور

2-3-4-2-3- فرهنگ

2-3-4-2-4- تعهد

2-3-4-2-5- اعتماد به نفس

2-3-4-2-6- افتخار، اطمينان و شناخت

2-3-4-2-7- شکوفایی

2-3-4-3- مدل الكساندر كرولف براي نشاط در محيط كار

2-3-4-3-1- مثبت انديشي

2-3-4-3-2- يادگيري

2-3-4-3-3- گشودگي بهتجربه

‏2-3-4-3-4- مشاركت

2-3-4-3-5- معنا در كار

2-3-4-3-6- تعامل مثبت با همکاران

2-3-5- توانمندي­ها و كاستي­هاي مدل هايمرتبط با نشاط كاركنان

2-4- پيشينهتحقيق

2-4-1- پيشينه تحقيقات داخلي

2-4-2- پيشينه تحقيقات خارجي


جدول2-3) پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي

منابع


نشاط سازمانی


نشاط کارکنان


شادی و نشاط کارکنان


شادی کارکنان


شادی در محل کار


نشاط در محل کار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی

روزه مهندسي شهري

دانلود مقاله رایگان ریاضیتاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون.docx

اوراق قرضه اسلامی

پاورپوینت الکتروشیمی صنعتی مبحث باتری ها

بررسی معماری و طرز کار بادگیر ***

گرامر زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

روانشناسی‌ چهره ،خط ،امضا