دانلود رایگان


حسابداری 177. قابلیت و مهارت های بازاریابی و منابع ارزش مشتری در بازارهای کسب و کار - دانلود رایگاندانلود رایگان قابلیت و مهارت های بازاریابی و منابع ارزش مشتری در بازارهای کسب و کار چکیده: این مقدمه به موضوع خاص در مورد مفهوم قابلیت های بازاریابی در روابط خریدار و

دانلود رایگان قابلیت و مهارت های بازاریابی و منابع ارزش مشتری در بازارهای کسب و کار
چکیده: این مقدمه به موضوع خاص در مورد مفهوم قابلیت های بازاریابی در روابط خریدار و فروشنده و نقشی که این قابلیت ها در ایجاد ارزش برای مشتری بازی می کنند، می پردازد. کار موجود بر روی نقش مهارت ها در بازاریابی صنعتی دارای دو کانون اصلی است. اولین، رویکرد قدیمی با ورودی هایی به فرآیندهای سازمانی سروکار دارد و در پی این است که چطور قابلیت های بازاریابی مانند مدیریت ارتباط با مشتری، طراحی کانال و غیره منجر به بازده مالی برتر می شوند. دوم، رویکرد در حال ظهور بر بازاریابی قابلیت ها به عنوان یک منبع برای ارزش مشتری تمرکز می کند. این مقاله از دیدگاه بخش عرضه و تقاضا برای توجه به این دو رویکرد استفاده می کند و نمادشناسی متشکل از چهار استراتژی ایجاد ارزش مجزا را پیشنهاد می دهد. ادبیات اخیر مورد بحث قرار گرفته و مفاهیم برای پیشبرد استفاده از تفکر مبتنی بر منابع در بازاریابی صنعتی ارائه شده است.
کلیدواژه ها: قابلیت، پتانسیل ایجاد ارزش عرضه کننده، ارزش مشتری، دارایی های مبتنی بر بازار، دیدگاه مبتنی بر منابع، بازاریابی مبتنی بر قابلیت


قابلیت


پتانسیل ایجاد ارزش عرضه کننده


ارزش مشتری


دارایی های مبتنی بر بازار


دیدگاه مبتنی بر منابع


بازاریابی مبتنی بر قابلیت


مهارت های بازاریابی


منابع ارزش مشتری


بازارهای کسب و کار


Marketing competencies


sources of customer value


business markets


Competencies


Supplier value creation potential


Customer value


Market-based assets


Resource-based view


competence-based marketing


مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
نسخه کامل اپلیکیشن پشت کنکوری 95

مقاله تخصصی شیمیمدلسازی و کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری‎

کارت ویزیت امنیتی

اوراق قرضه اسلامی

کتاب ب‍اغ‌ م‍ه‍رب‍ان‍ی‍ه‍اشش مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی ساغر