دانلود رایگان


تاریخچه پرچم های ایران از گذشته تا کنون.docx - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA تاریخچهپرچم های ایران از گذشته تا کنون پیشینهنخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران بهوجود پرچم، به قیام کاوه

دانلود رایگان

تاریخچهپرچم های ایران از گذشته تا کنون

پیشینه
نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران بهوجود پرچم، به قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم آژی دهاک(ضحاک) بر میگردد. در آنهنگام کاوه برای آن که مردم را علیه ضحاک بشوراند، پیش بند چرمی خود را بر سر چوبیکرد و آن را بالا گرفت تا مردم گرد او جمع شدند. سپس کاخ فرمانروای خونخوار را درهم کوبید و فریدون را بر تخت شاهی نشانید.
فریدون نیز پس از آنکه فرمان داد تاپاره چرم پیش بند کاوه را با دیباهای زرد و سرخ و بنفش آراستند و دُر و گوهر به آنافزودند، آن را درفش شاهی خواند و بدین سان " درفش کاویان " پدید آمد.نخستین رنگهای پرچم ایران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون آنکه نشانه ای ویژه بر رویآن وجود داشته باشد. درفش کاویان صرفاً افسانه نبوده و به استناد تاریخ تا پیش ازحمله اعراب به ایران، بویژه در زمان ساسانیان و هخامنشیان پرچم ملی و نظامی ایرانرا درفش کاویان می گفتند، هر چند این درفش کاویانی اساطیری نبوده است.
محمدبن جریر طبری در کتاب تاریخ خود بهنام الامم و الملوک مینویسد: درفش کاویان از پوست پلنگ درست شده، به درازای دوازدهارش که اگر هر ارش را که فاصله بین نوک انگشتان دست تا بندگاه آرنج است 60 سانتیمتر به حساب آوریم، تقریباٌ پنج متر عرض و هفت متر طول میشود. ابولحسن مسعودی درمروج اهب نیز به همین موضوع اشاره میکند.
به روایت اکثر کتب تاریخی، درفش کاویانزمان ساسانیان از پوست شیر یا پلنگ ساخته شده بود، بدون آنکه نقش جانوری بر روی آنباشد. هر پادشاهی که به قدرت می رسید تعدادی جواهر بر آن می افزود. به هنگام حملهٌاعراب به ایران، در جنگی که در اطراف شهر نهاوند در گرفت درفش کاویان به دست آنانافتاد و چون آن را همراه با فرش مشهور " بهارستان " نزد عمربن خطابخلیفه مسلمانان، بردند وی از بسیاری گوهرها، دُرها و جواهراتی که به درفش آویختهشده بود دچار شگفتی شد و به نوشته فضل الله حسینی قزوینی در کتاب المعجم مینویسد: " امیرالمومنین سپس بفرمود تا آن گوهرها را برداشتند و آن پوست را سوزانیدند ".
با فتح ایران به دست اعراب - مسلمان،ایرانیان تا دویست سال هیچ درفش یا پرچمی نداشتند و تنها دو تن از قهرمانان ملیایران زمین، یعنی ابومسلم خراسانی و بابک خرم دین دارای پرچم بودند. ابومسلم پرچمییکسره سیاه رنگ داشت و بابک سرخ رنگ به همین روی بود که طرفداران این دو را سیاهجامگان و سرخ جامگان می خواندند. از آنجائی که علمای اسلام تصویرپردازی و نگارگریرا حرام میدانستند تا سالهای مدید هیچ نقش و نگاری از جانداران بر روی درفش هاتصویر نمی شد.
نخستین تصویر بر روی پرچمایران
در سال 355 خورشیدی ( 976میلادی ) که غزنویان، با شکست دادن سامانیان، زمام امور را در دست گرفتند، سلطانمحمود غزنوی برای نخس


تاریخچه


پرچم


های


ایران


از


گذشته


تا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب طرای میکرو شمع ها و راهنمای ساخت آنها

مستمر فیزیک سوم تجربی تا خازن هاآموزش و پرورش در ايران

کتاب طرای میکرو شمع ها و راهنمای ساخت آنها

هندبوک برهمکنش های اصطکاک-ارتعاشنقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

پروژه کارآموزی قسمت: مدیریت مونتاژ در ایران خودرو

کتاب اصول بازاریابی تلفنی