دانلود رایگان


کارورزی و کارآموزی-تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات -45ص-docx - دانلود رایگاندانلود رایگان . از لحاظ فنی آرم مخابرات همان گونه كه ملاحظه می شود از دو فلش ، نيم دايره های موجی متحد المركز و يك علامت پالس كه از فضای بين دو فلش حاصل

دانلود رایگان

.

از لحاظ فنی آرم مخابرات همان گونه كه ملاحظه می شود از دو فلش ، نيم دايره های موجی متحد المركز و يك علامت پالس كه از فضای بين دو فلش حاصل شده ، تشكيل گرديده و مجموعا" يك دايره را می سازد .دو فلش در جهت مخالف يكديگر قرار دارند و با هم تركيب شده اند و در واقع حركت رفت و برگشت را بازگو می كنند ، مثلا" رفت و برگشت صدا و يا هر پيام ارتباطی ديگر .

خط شكسته ی درون آرم كه در فضای بين دو فلش قرار دارد ، در واقع نشان دهنده پالس مخابراتی است . معمولا" برش عمودی امواج (الكتريكی ، صوتی و يا هر نوع موج فيزيكی) به شكل پالس ، سيگنال و ...... است. انتهای هر فلش نيم دايره های متحد المركزی قرار دارد كه سياهی و سفيدی های آن ها بازگو كننده ی امواج از بالاست . امواج الكتريكی پايه و اساس مخابرات است . همان گونه كه سنگی را درون آب می اندازيد ، امواج متحد المركزی بر سطح آب ظاهر می شود و اين امواج در جهت پيرامون فضای آب( حوض يا استخر يا ..) به حركت در می آيد و تا جايی ادامه می يابد كه محيط انتقال موج ادامه دارد و در نهايت بر اثر مستهلك شدن نيروی اوليه ی وارد شده بر سطح آب ( بر اثر سنگ ) ، موج حاصل می ميرد و استهلاك می يابد . چرا كه هر موجی در طبيعت حالت ميرايی دارد . امواج مخابراتی هم معمولا" در محيط انتقال خود ( اعم از سيم ، كابل ، يا فيبرنوری ) ميرايی دارند و معمولا" در مسير خود سامانه ها يا امكانات فنی ( به نام رپيتر)امواج را تقويت می كنندوادامه می دهند . در حال حاضر امواج مخابراتی صدا ، تصوير ، ديتا (اطلاعات ) و حتی تصويرهای متحرك ( فيلم ) را از يك سامانه ی مخابراتی ) مبدا ( به سامانه ی مخابراتی ديگر ) گيرنده ) انتقال می دهند . آرم مخابرات ايران چون بر اساس موج طراحی شده - به رغم توسعه و رشد كمی و كيفی فناوری مخابرات و افزايش ظرفيت آن- همچنان بازگو كننده ی چيستی ، چگونگی، معنا ، مفهوم و وظايف مخابرات است .

8


نام و نوع اداره :

نام اداره عبارتست از اداره مخابرات شهرستان میناب .

موضوع اداره :

موضوع اداره در شهرستان عبارت است از ايجاد ، بهره برداری ، توسعه و نگهداری شبكه های تلفن ثابت و داده در حوزه شبكه های غيرمادر مخابراتی ، در قالب تحقق اهداف و برنامه های شركت مخابرات ايران (سهامی عام) و انجام وظايف و اختيارات مقرر در شبكه تلفن ثابت و اجرای تكاليف شركت مخابرات ايران در مواردی از قيبل نگهداری و توسعه شبكه های داده و ارتباطات سيار كه به شهرستان تفويض اختيار می شود .


مدت اداره :

فعاليت اداره از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود خواهد بود .


تابعيت و مركز اصلي اداره:

تابعيت اداره ايرانی ومركز اصلی آن در شهر بندرعباس واقع و محدوده فعاليت آن در سطح همان استان خواهد بود . انتقال مركز اصلی شركت به هر شهر ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومی فوق العاده می باشد ، ليكن تعيين و تغيير نشانی در همان شهر ، بنا به تصويب هيئت مديره در سطح استان صورت خواهد گرفت .9فصل دوم


آشنايی با مکان کارآموزی


10

بهتر است قبل از آنکه به موضوع کارآموزی وآموخته های طی دوره کاراموزی بپردازم شرح کوتاهی در مورد مکانی که در آن کارآموزی را گذراندم، توصیف کنم تا یک دید کلی در مورد مکان کارآموزی من داشته باشید. به طور کلی اداره مخابرات شهرستان میناب به دو قسمت اداری و فنی تقسیم می شود که هرقسمت دارای بخش های مختلف و وظایف خاص خود میباشد.

قسمت اداری شامل:

1-واحد اداری

2-واحد امور مشتركین

3- واحد آبونمان

4-واحد خرید وانبارداری

5-واحد دبيرخانه

6-واحد حسابداری

7- واحد مالی

8- واحد نگهباني

9-شبکه

قسمت فنی (مرکز تلفن) شامل:

1-سالن سوئیچ

2-سالن امتحان یاMDF (Main Distribution Frame)

3- اتاق تغذیه

4- شبکه کابل

11

هرکدام از قسمت های عملکردی گفته شده در صفحه قبل وظایف خاصی دارندکه در کنار و در ارتباط با هم ساختار تشکیلاتی اداره مخابرات راتشکیل می دهند.

شرح وظایف واحد های عملکردی:

واحد اداری:نظارت بر کار پیمانکاران-تنظیم قرارداد های پیمان کاری –مکاتبات-پیگیری انشعاب آب و برق ساختمانهای اداری وفنی- تحویل و تحول ساختمانهای مخابرات روستایی.


واحد امور مشترکین:رسیدگی به تقاضای مشتریان-رسیدگی به تقاضای ثبت نام تلفن- تغيير مكان و تغييرنام فيش و تلفن- رسيدگي به شكايتهاي مرتبط باکارکرد غیرمتعارف تلفن- تعويض شماره- اصلاح نام ونشاني مندرج در قبض ها.


واحد آبونمان: صدور قبضهای مشترکین –اصلاح های مرتبط با قبضهای مشترکین.


واحد خرید وانبارداری: خريد لوازم طبق برگ درخواست و تنظيم اسناد مربوطه و تحويل آن به امورمالي- صدور حواله انبار – رسيد انبار – انبارگرداني – اعلام نيازهاي واحدها به مسئولين.


واحددبیرخانه: ثبت و صدور نامه هاي وارده و صادره – ارسال و دریافت نامه ها- بایگانی پرونده کارکنان-ماشین نویسی.

واحد حسابداری: صدور اسناد- پیگیری امور مالی و نقدینگی- ثبت درآمدها و هزینه ها- محاسبه


12

صورت وضعیتها-محاسبه حقوق دفاتر و مراکز پیمانکاران- مجوز و اخذ اعتبارات.

واحد مالی:نظارت بر واحدهای حسابداری و حسابداری توابع .

واحد شبکه:بررسی امکانات- رفع خرابی کابلی- نظارت بر کار پمانکارشبکه هوایی- بررسی استعلام منصوبات کابلی-پیگیری طرحهای شبکه کابل.

واحدنگهبانی: محافظت از ساختمان و ورود و خروج پرسنل و ارباب رجوع را به عهده دارد.


سالن سوئیچ: مهمترین قسمت واحد پشتیبانی و فنی می باشد که که اطلاعات تمامی شماره تلفن ها، قطع و وصل شماره تلفن، ارتباط بین مراکز تلفنی و... در آنجا کنترل می شود.


سالن امتحان: وظیفه ی سالن امتحان، امتحان و تست شماره ها می باشد.


اتاق تغذیه: وظیفه ی اتاق تغذیه تامین برق مرکز تلفن می باشد.


شبکه کابل: این قسمت رابط بین قسمت MDFوحوضچه ها و کافو می باشد به این ترتیب که چندین کابل از MDFبه شبکه کابل وارد و از آنجا حوضچه ها و کافو ها می رود.

این شرح کوتاهی از وظایف قسمتهای مختلف اداره مخابرات شهرستان میناب بود که دراین قسمت گفته شد و در ادامه نمودار سازمانی اداره مخابرات را نشان داده می شود.


13

نمودار سازمانی


تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات


مخابرات،تعمیرو نگهداری،کارورزی،کارآموزی،شرکت مخابرات،تعمیر و نگهداری،تعمیر مخابرات،


کارورزی و کارآموزی-تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات


تعمیرات مخابرات،کار در مخابرات، شرکت مخابرات،


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق

این گزارش کاروزی شرکت برق ... گزارش کارورزی کارآموزی تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات ...

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق

این گزارش کاروزی شرکت برق ... گزارش کارورزی کارآموزی تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات ...

کارورزی و کارآموزی-تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات

پایان نامه و پروژه های دانشگاهی - کارورزی و کارآموزی-تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات ...

دانلود گزارش کارآموزی نگهداری و تعمیرات در شرکت

... خودرو کارآموزی تعمیرات و عیب ... و نگهداری شرکت ... کارورزی کارخانه ...

67. دانلود گزارش کاراموزی - karamozi4.blog.ir

گزارش کارورزی شرکت تولید و بسته ... کارآموزی بررسی عملکرد و نگهداری از ... ی شرکت مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی - گزارش کار آموزی …

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی ... اداری و مالی مخابرات ... نگهداری و بهره ...

کارآموزی تعمیرات موبایل

... گزارش کارورزی , ... مخابرات کارآموزی تعمیرات و ... شرکت تعمیرات و ...

مخابرات - projeha.filenab.com

فقه و حقوق ... محصولات دسته مخابرات. سیستم موقعیت‌ یاب جهانی (gps) قیمت: 5,000 تومان

مخابرات - projeha.filenab.com

فقه و حقوق ... محصولات دسته مخابرات. سیستم موقعیت‌ یاب جهانی (gps) قیمت: 5,000 تومان

گزارش کارآموزی حسابداری و امور مالی در شرکت چاشت پسندمدلسازی و کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری‎

حل تمرین اپتیک غیرخطی بوید (انگلیسی)

game maker8.0

گزارش آزمایشگاه خواص مکانیکی

روانشناسی‌ چهره ،خط ،امضا

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاریمقاله هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن