دانلود رایگان


آموزش گرامر؛واژگان ومتن زبان کوردی - دانلود رایگاندانلود رایگان این فایل دارای سه قسمت  آموزش گرامر؛واژگان ومتن زبان کوردی می باشد

دانلود رایگان این فایل دارای سه قسمت  آموزش گرامر؛واژگان ومتن زبان کوردی می باشد


آموزش


گرامر؛واژگان


ومتن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
مجموعه قوانین حقوقی خاص

تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي ( جو Hordeum vulgare با) استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباط صفات وابسته به سازگاري به خشكي

طرح توجیهی و کارآفرینی طراحی نرم افزار و صفحات وب

جواب تمارین کتاب studio d A2 Kurs- und Uebungsbuch

فلافلطرح توجیهی و کارآفرینی طراحی نرم افزار و صفحات وب